Product (3)  정형외과 / Orthopedics

 • home Home Products 의료기기
 • (1) TING DISK GUARD Various Waist Support Brace (다기능 허리 보호대)
  Size : S, M, L, XL, XXL
 • (1) TING DISK GUARD Various Waist Support Brace (Hãy sử dụng đai bảo vệ lưng đa năng)
  Size : S, M, L, XL, XXL

 • (2) TING DISK GUARD Elastic Waist Support Brace (자석 허리 보호대)
  Size : S, M, L, XL, XXL
 • (2) TING DISK GUARD Elastic Waist Support Brace (Đai bảo vệ lưng nam châm)
  Size : S, M, L, XL, XXL

 • (3) TING DISK GUARD Neck Traction (수동식주입식정형용품견인장치)
  Size : Free
 • (3) TING DISK GUARD Neck Traction (Dụng cụ hỗ trợ chỉnh hình thụ động)
  Size : S, M, L, XL, XXL

 • (4) TING JOINT GUARD (보호대)
  Neck Brace Pad (목 보호대) - Size : Free
  Wrist Brace Pad (손목 보호대) - Size : Free
  Knee Brace Pad (무릎 보호대) - Size : Free
  Ankle Brace Pad (발목 보호대) - Size : Free
 • (4) TING JOINT GUARD
  Size : S, M, L, XL, XXL Neck Brace Pad (Bảo hộ cổ) - Size : Free
  Wrist Brace Pad (Bảo hộ cổ tay) - Size : Free
  Knee Brace Pad (Bảo hộ đầu gối) - Size : Free
  Ankle Brace Pad (Bảo hộ mắt cá chân) - Size : Free